عبا

این مدل چادر از اصیل ترین چادرهای عربی میﺑﺎﺷﺪ‏
‎‎ که در میان اعراب به عبا معروف است
در چادر عبایی پارچه ی زیادی به کار رفته شده
و همین امر باعث عریض شدن و پوشش کامل و راحتی این مدل می گردد
عرض زیاد آن پوشش کامل و راحتی را ﺑﺮاﻱ بانوان به همراه دارد
.اﻳﻦ ﭼﺎﺩﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﻛﺶ ﺑﻪ ﺭاﺣﺘﻲ ﺭﻭﻱ ﺳﺮﻗﺮاﺭﻣﻴﮕﻴﺮﺩ

عبا 4 محصول وجود دارد

زیرشاخه ها

نمایش 1 - 4 از 4 آیتم
نمایش 1 - 4 از 4 آیتم