چادر مدل کیمیا

محصول جدید


چادر مدل #کیمیا تقریبا همان مدل #ارغوان است.

جزییات بیشتر

890,000 تومان

اطلاعات بیشتر


چادر مدل #کیمیا تقریبا همان مدل #ارغوان است.
با این تفاوت که قسمت مانتوی آن جلو باز بوده و توسط دگمه مخفی بسته میشود.
درواقع چادرهای مدل ارغوان و کیمیا نسلهای بعدی چادر #قاجاری یا#قجری میباشند.
بدین گونه که از چادر قاجاری مدل #حسنا متولد شد.و مدل #ارغوان نواده #قجری و #کیمیا فرزند خَلَفِ ارغوان است.کیمیا بانو در بسیاری جهات صفات بارز مادرش را به ارث برده است با این تفاوت که گشاده رو تر بوده و برونگراتر است.ولی کماکان به نسلهای قبلی متعهد و وامدار است.